Med Felicia Margineanu
& Goran Asaad

VÄCK MEDVETENHET HOS UNGDOMARNA GENOM
SJÄLVREFLEKTION, INSPIRATION OCH KREATIVA UTTRYCK

Två av Sveriges mest inflytesrika ungdomsförebilder och föreläsare 

Goran och Felicia bjuder med ungdomarna på en personlig resa där de gestaltar utifrån sin barndom och tonår. 
Identitetskriser, mobbning, ensamhet, familjeproblem, drömmar och passioner. 
Hur såg vägen egentligen ut till att bli de vuxna de är idag?
Föreläsningen avslutas med en interaktion med publiken med frågor och samtal.

_________________________
 

”När Goran och Felicia föreläste för 200 av våra medlemmar trollband de dem. Med utgångspunkt i deras egena resa inspirerade de publiken att finna sitt eget engagemang och sina egna röster. Efter föreläsningen ringlade kön lång med alla de som ville tacka, ta selfie eller faktiskt ge en kram. Så lång att den riskerade spräcka schemat för resten av dagen – men det var det värt!!
Viktor Rasch Projektchef Sveriges Elevkårer

Majoriteten av unga lever ett extrovert liv digitalt, men ett introvert liv emotionellt. Vi vägleder, motiverar och inspirerar ungdomarna till att stärka sin självbild och självkänsla. Vi erbjuder en "open stage" för eleverna att berätta om sina tankar och sin livsberättelse i en kärleksfull miljö. 

_________________________

MEDIA

Kontakta oss

_________________________

Friends ambassadörer är med i kampen för en värld där inget barn utsätts för mobbning. Ambassadörerna vill genom sitt engagemang inspirera andra att stötta Friends verksamhet och agera för att göra världen till en tryggare plats för alla barn. 

Goran och Felicia har inspirerat och engagerat över tiotusentals människor genom sitt föreläsande, entreprenörskap, författarskap och samhällsengagemang.